top of page

PRIVACY VERKLARING

Bij Solarville zijn wij ons er van bewust dat privacy belangrijk is voor onze klanten. Daarom zijn wij graag duidelijk over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan. In deze privacy verklaring het gebruik hiervan nader toe.

Het kan voorkomen dat de privacy verklaring wordt gewijzigd. De ingangsdatum wordt hierboven aangegeven. Solarville heeft te allen tijde het recht om deze privacyverklaring aan te passen.

Persoonsgegevens die worden verzameld:

De volgende gegevens worden door Solarville verzameld en bijgehouden in functie van het plaatsen van het zonnepanelensysteem en de service achteraf.

 • Naam en voornaam

 • Plaatsingsadres

 • Facturatieadres

 • Postcode en woonplaats

 • Telefoonnummer

 • Emailadres

 • Huidig elektriciteitsverbruik

 • Foto's voor- en na de installatie

 

Gegevensverwerking:

 

Persoonlijke gegevens kunnen via de volgende kanalen bij ons binnenkomen:

 

 • Telefonisch

 • Contactformulier website

 • E-mail

 • Externe leadgenerator

 • Personeel

 • Mondeling

Zodra dit is binnengekomen verklaart u zich akkoord met ons privacy beleid.

 

Een van onze collega’s neem telefonisch of per mail contact met u op. Zodra er een offerte voor u gemaakt zal worden, wordt er voor elke klant een digitaal dossier op ons CRM systeem aangemaakt.

In dit dossier staan alle persoonsgegevens van de klant, en de foto’s (meterkast, kabeltraject en dak) van voor de na de installatie van de zonnepanelen. Deze gegevens worden bewaard voor een periode van minimaal 25 jaar in functie van de installatie van het systeem en de service na plaatsing van het systeem.

Wij delen uw gegevens met de volgende partijen:

Partij                                                               Reden

Extern installatie bedrijf                              In functie van de plaatsing zonnepanelen

Elektricien                                                      In functie van de plaatsing elektrowerk

 

BTW-teruggave service                                In functie van teruggave BTW

Leverancier zonnepanelen                         Garantie

Leverancier omvormer                                Monitoring en garantie

Netbeheerder                                                Verplichte melding

Uw rechten

 

U heeft het recht het bijhouden van uw persoonsgegevens te weigeren voor een periode van 25 jaar.

Dit heeft echter wel als gevolg dat wij na de installatie van de zonnepanelen geen service kunnen verlenen.

 

Mocht u willen dat wij geen gegevens van u bijhouden of geen verdere mail van ons wilt ontvangen kunt u dit aan ons melden via info@solarville.nl.

 

Gedurende de periode van 25 jaar heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of om te verwijderen.

 

 

Gegevensbeveiliging:

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens zo goed mogelijk beveiligd worden hebben wij verschillende organisatorische en technische maatregelen getroffen.

Digitaal worden alle gegevens opgeslagen in ons beveiligde CRM systeem. Enkel werknemers met toestemming van de administrator hebben toegang tot deze gegevens. De computers waarop gewerkt wordt zijn beveiligd door middel van een toegangscode zodat alleen de persoon die gebruik maakt van deze pc toegang heeft.

Onze externe installatiepartners en elektriciens zien op de installatiehandleiding alleen de persoonsgegevens die van belang zijn voor de installatie. Dit betreft de naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en foto’s.

Bij inbraak in ons CRM systeem zal Solarville onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

 

Contact:

Zodra er nog vragen of eventuele opmerkingen zijn over dit privacy beleid of over de manier waarop gegevens verzamelt en bijgehouden worden, neem dan contact met ons op:

 

Solarville

Maccallastraat 33

5708KS, Helmond

info@solarville.nl

bottom of page